Utbyggnad av Täby Discgolfbana till 18 hål

Vårt arbete med utbyggnaden av discgolfbanan i Erikslund går framåt. I somras gjorde vi en förstudie tillsammans med Lars från Discgolfpark för att se om det var möjligt att bygga ut banan och hans bedömning var att förutsättningarna var goda. Nu har vi fått klartecken från kommunen om användningen av marken öster om den befintliga banan (kullen, skogen och ängen), och vi siktar på att bygga ut med nio nya hål där flera av hålen kommer vara längre än dagens hål.

Vi har satt samman en finansieringsplan där vi räknar med att en större del av den totala kostnaden kommer täckas av bidrag från Täby Kommun och Riksidrottsförbundet. En del av finansieringen bygger på frivilliga bidrag och sponsring och därför erbjuder vi nu möjligheten att vara med och bidra till utbyggnaden.

Nedan ser du vilka donationer man kan göra och vilka förmåner som hänger ihop med olika nivåer av bidra. 

NivåDonationFörmåner
Brons (privat)250 kr eller merDitt namn på sponsorsidan på klubbens hemsida
Silver (privat)500 kr eller merDitt namn på sponsortavla vid första tee under “Silversponsorer” 
Guld (privat)1500 kr eller merDitt namn på sponsortavla vid första tee under “Guldsponsorer”. Du får extra goda korvar på Klubbmästerskapet.
Hålambassadör (privat)
Max 18 st
2500 kr eller merRostfri skylt 10x4cm med ditt namn på tee 
Hålsponsor (företag/privat)
Max 9 st
5000kr / 5årDu får ditt namn/logo på teeskylt och korg samt hålkartan vid första tee. Du får också namn/logo på vår hemsida. 

Pengarna sätts in på klubbens swish-konto, märk inbetalningen med TDGK18HÅL, och skicka med din mailadress.

SWISH 123 057 32 46

Alla pengar som kommer in som donationer kommer att öronmärkas för banprojektet i klubbens ekonomi. Om det blir pengar efter att banan är färdigbyggd kommer dessa pengar fonderas för framtida förbättrings- och banbyggnadsprojekt (exempelvis parkbänkar, sopkvastar till teer, korgbelysning, renovering av teer, sopkorgar och liknande, eller nya banprojekt).

Tills banbygget påbörjas kommer alla donerade pengar att hållas på ett separat konto. Skulle mot förmodan inte banbygget gå att genomföra kommer samtliga donationer att betalas tillbaka.

Du som vill sponsra eller vara ambassadör för något speciellt hål kan meddela vilket hål du vill ha. Först till kvarn. Plats på sponsortavlan (silver och guld) gäller bara fram tills byggstart av banan.

Företagssponsorer

Du som vill bli företagssponsor anmäler dig genom att skicka ett mail till info@tabydiscgolfklubb.se. Innan banbygget drar igång kommer vi att skicka en faktura till er.

Jag/vi vill bli hålsponsor till ett av de nybyggda hålen på Täby Discgolfbana. Jag/vi förbinder mig/oss härmed att betala 5000kr med följande förbehåll:

  • att banbygget inleds under 2023
  • att föreningen säkrar rättigheten i nyttjanderättsavtal att låta hålsponsorer synas på teeskyltar, korgar och infotavlan under fem års tid från att banan är färdigställd.

Namn: 
Företag: 
Orgnummer: 
Faktureringsadress:

Målet är att ha finansiering klar i början av 2023 så att vi kan starta byggprojektet till våren.