Täby discgolfbana

Banan är en 18-hålsbana (9 hål byggdes av Täby kommun 2016 och utökades med ytterligare 9 hål av Täby Discgolfklubb under 2023). Hålen är mellan 50-158m. Täby kommun är ansvarig för drift och skötsel av hela banan. Banan är gratis att spela på och är öppen för alla som vill.

Ändringar från officiella ban-kartorna:

Hål 9 – Både tee och korg har flyttats. Hålet spelas fortfarande från toppen av kullen, men korgen står betydligt närmare och hålet mäter totalt 75m. Hålet är även ett ”ö-hål”, där ön utgörs av 10m-cirkeln. Den är markerad med vita vippor och utanför ön är det ”hazard”. Det betyder att om discen landar utanför ön så får man ett kast plikt. Om din disc är OB så har OB-regeln företräde, dvs att du kastar ditt nästa kast från den punkt som discen gick över OB-linjen, med ett kast i plikt.

Hål 15 – Här har det tillkommit ett ”Mando” på sista trädet på högersidan. Anledningen är att undvika kast som går igenom eller över hela dungen och landar där kastaren inte kan se. Trädet skall alltså passeras på vänstersidan. Passerar man trädet på fel sida är det samma sak som att ha varit OB, dvs att man får ett kast plikt. Det finns ingen DropZone, så man får kasta om från samma position som man kastade föregående kast.

Det finns en facebookgrupp som är till för alla som spelar på banan, oavsett om man är medlem i Täby discgolfklubb eller inte. Där kan man leta spelsällskap, efterlysa borttappade discar eller bara berätta om sin senaste runda.

Baninfo på UDisc, DiscGolfPark, PDGA, Metrix, tjing.se

Historik

Våren 2014 skickades ett medborgarförslag in om att bygga en discgolfbana i Täby. Våren 2015 startade arbetet med att planera, designa och bygga banan. De första förslagen på placering var bland annat Libbyängen och Enhagsparken, men ytorna var aldeles för små och utnyttjades redan för annan rekreation. Valet föll till slut på skogen i Erikslund, vid Brinkskolan. Uppdraget att designa banan gick till Tommy BessnerDiscGolfPark och banan kunde invigas den 26 april 2016. Ursprungligen hade banan grus-tees, men de byttes mot konstgrästees efter några år då underlaget blev ojämnt och slitet.

Sommaren 2018 startades en facebookgrupp för de som använde banan.

Våren/sommaren 2020 startades ”Täby Sällskapsdisc”, först som ett återkommande facebook-event i gruppen, sedan även som ett UDisc League-event.

I februari 2021 startades den idéella föreningen Täby Discgolfklubb.

I april 2021 satte kommunen upp ytterligare tre korgar på Libbyängen för att ha som träningskorgar.

I september 2021 genomfördes det första klubbmästerskapet på Täby Discgolfbana.

Sommaren 2022 genomfördes en förstudie för att undersöka möjligheterna att utöka banan till 18 hål.

I september 2022 genomfördes det andra klubbmästerskapet.

I december 2022 säkrades finansiering för att bygga ut banan till 18 hål, en kombination av bidrag från RF, Täby Kommun, sponsorer och privata donationer.

Januari 2023 gjordes en bandesign för den nya nio hålen

Mars-juni 2023, Täby kommun tog ner totalt 17 träd och klubbens medlemmar byggde rejäla teer (2x4m) till de nya hålen, satte ut korgar och skyltning.

8 juni 2023: 18-håls layouten redo för premiärspel. Det är fortfarande hög växtlighet på både äng och kulle. Kommunen kommer slåttra båda i slutet av juni/början av juli.

Banan i media:

Nu får framtidshoppet en bana på hemmaplan – Täby bygger discgolfbana, mitti.se, oktober 2015

Täbybor kastar loss i skogen, mitti.se, oktober 2021