Statusrapport från nya banan

Det har gått en dryg vecka sedan våra nio nya hål öppnades för spel. I helgen har vi fått upp de permanenta tee-skyltarna (och uppdaterat dom gamla skyltarna på 1-9) och dessutom fått upp några vägvisarpilar mellan hålen så att det blir lite lättare att hitta första rundan.

Enligt UDisc har det registrerats drygt 400 rundor på 11 dagar på 18-håls layouten. Det skall bli väldigt intressant att se de slutliga siffrorna för juni.

I den nya banlayouten är alla större gång och cykelvägar ”out-of-bounds”, dvs om discen landar på eller bortanför en cykel/gångväg så tilldelas spelaren ett kast i plikt och får flytta in discen på banan igen. På de gångvägar där gränsen är tydlig (asfaltskanter) finns ingen ytterligare markering, men på de hål där gränsen utgörs av grusgångar så har vi satt ut vita out-pinnar. Gränsen går då mellan pinnarna. Discen är ute om HELA discen är utanför gränsen. Out-pinnar finns på:

 • Hål 8a/8b – gångvägen till vänster
 • Hål 9 – gångvägen til höger
 • Hål 11 – diket bakom korgen
 • Hål 14/15 – delar gräsytan i två delar
 • Hål 17 – gångvägen till höger om fairway, hela vägen upp i backen.

På hålkartorna finns det markerat exakt vilka gång/cykelvägar som omfattas av out-reglerna. Att det är ”out” på alla cykelbanor och större gångvägar är naturligtvis en del av säkerhetsperspektivet på banan. Även om det inte går någon på gångvägen så är det lika bra att hålla sig därifrån. Går det någon på gångvägarna inom räckhåll för din disc så avstår du naturligtvis dessutom från att kasta.

Låt pinnarna sitta då de är en del av banan. Att ta bort eller förstöra out-pinnar är skadegörelse. Det är Täby kommun som äger och driftar banan. Om kommunen måste ersätta skadade eller stulna objekt på banan kommer kostnaden i slutändan drabba kommunens invånare. Om det försvunnit out-pinnar kan ni meddela det till direkt till kommunen eller till oss i styrelsen.

Den öppna ytan vid hål 14/15 kommer att klippas inom kort, och kullen kommer slåttras under första halvan av juli.

Denna artikel har 2 kommentarer

 1. Kul med utökad bana! Ett önskemål är att ni ber kommunen klippa ner växtligheten inkl brännnässlor uppför slänten på hål 17.

  Medan vi letade efter en disc (som vi gav upp efter 30min) hann ytterligare 3 olika gäng leta efter sina. Discarna går inte alltid rakt.
  Det blir roligare att kasta då.

  1. Vi i klubben har röjt ganska mycket av växtligheten på hål 8, 9 och 17 under senaste veckan. Nu får man kasta ganska snett för att hamna i några stora nässelsnår. Kommunen kommer att genomföra en slåtterklippning av hela kullen inom kort. Enligt skötselplanen skulle det vara gjort under första halvan av juli. Ängen vid 14/15 kommer framöver klippas som gräsmatta ett par ggr om året.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *