Täby discgolfbana 18 hål

Från och med den 8 juni är Täby Discgolfbana en 18-hålsbana. Vi har under våren jobbat hårt för att få teer, korgar och skyltar på plats. Uppdaterade kartor och bilder finns här.

TACK!

Först av allt så vill vi passa på att tacka alla som gjort utbyggnaden av banan möjlig

Arbetet med att iordningställa banan har utförts av följande hjältar:

Anders Jonsson
Dan Bechor
Erik Jägberg
Frank Ambrossi
Fredrik Larsson
Jesper Torberger
Johan Larsson Koskela

John Graham
John Persson
Jonas Högström
Jörgen Jönsson
Kristina Bechor
Lennart Nyman
Matte Nilsson

Pepita Jonsson
Robert Novo
Ronnie Forsman
Thomas Lioufas
Thomas Schönbeck
Ulf Jonsson

Tack till alla som varit med och hjälpt till med finansieringen av banan. Alla sponsorer och donatorer står listade på en separat sida.

Tack till Hanna Sandberg och Jenny Holmberg på Täby kommun för allt arbete ni lagt ner för vår skull!

Ett extra tack till Anders Jonsson, Täby Discgolfklubb, som dragit det stora lasset med att koordinera alla bygginsatser och sköta kontakterna med kommunen.

Skyltning och banskick

Vi har inte hunit sätta upp skyltar som guidar till nästa tee. På de flesta ställen räcker det att följa pilen som sitter i korgen, men på några hål kan det vara klokt att titta på kartan i UDisc (12->13, 13->14, 16->17). För att komma från korgen på hål 12 så fortsätter man i hålets riktning ut på gångvägen och går sedan tillbaka till hål 11 och korsar det och går därefter över spången fram till tee 13 (se bild)

Täby kommun har stått för trädfällning och slyröjning. De hålen som är på öppna ytor har fortfarande inte röjts/klippts så på sina ställen är det väldigt högt gräs, vi hoppas få till det så snart som möjligt.

I och med att banan nu är klar så är det Täby Kommun som är huvudansvarig för skötsel och underhåll. Vi som spelar på banan är som vanligt ansvariga för att ta hand om vårt eget skräp, men vi uppskattar om alla även tar med sig annat skräp som ligger längs banan.

Säkerhet och ömsesidig respekt

Vi vill passa på att påminna om att det alltid är den som kastar som är ansvarig för sin disc. Det finns några hål på den nya banan som kräver lite mer försiktighet än andra, och det är speciellt hål 9 som kastas från toppen av kullen ner mot grillplatsen. Det är ett svårt hål även om det är vindstilla, och om det blåser är det ännu svårare att få kontroll över kastet. Det är viktigt att avstå från att kasta om det finns någon nedanför kullen, det gäller både gräs/ängsytan och gångvägen på höger sida om hålet. Sitter det någon vid grillplatsen kan man heller inte kasta. Då kan man antingen vänta, eller gå vidare till hål 10. Vår erfarenhet efter att ha rört oss en hel del i området under våren och försommaren är att det normalt inte är ett problem, och vi hoppas att det inte kommer vara det i framtiden heller. Vi hoppas att alla som spelar på banan kan respektera att discgolfare inte har rätt att be folk att flytta på sig, och att de som rör sig i området inte blockerar spel ”bara för att”.

Som en del av er kanske känner till så finns det boende i området som är oroliga för att deras tillgång till området kring de nya hålen kommer att begränsas, och att barnen inte längre skulle kunna åka pulka på kullen om vintern. Det har under våren diskuterats i olika grannsamverkansforum om utbyggnaden av banan. Några grannar startade även en namninsamling för att stoppa utbyggnaden. Vi har hela tiden haft stöd av kommunen för att fortsätta bygget av banan. Vi är övertygade om att det med ömsesidig respekt skall gå bra att dela på skogen och kullen, och vi räknar med din och alla andra discgolfares hjälp att se till att deras oro och deras farhågor är ogrundade.

Grillplatsen

I våra ursprungliga planer hade vi tänkt att grillplatsen vid hål 9 skulle flytta så att den låg i närheten av tee på hål 17 och det skulle gå bra att spela även om grillplatsen nyttjades, men det visade sig inte vara genomförbart. Grillplatsen uppfördes en gång i tiden av Friluftsfrämnandet som fortfarande använder den då och då på vardagar, företrädesvis förmiddagar och dom ville inte att grillplatsen skulle flyttas. Efter sommaren kommer kommunen rusta upp den befintliga grillplatsen och bygga ett vindskydd. Den kommer då att flytta några meter in mot skogen, men den kommer fortfarande ligga så att om det är folk som grillar kommer det inte gå att spela på hål 9 utan att utsätta någon för risk att få en disc på sig. Klubben har accepterat den lösningen även om den inte är optimal då alternativet var att bli tvungen att flytta hål 9 helt. Vi hoppas att alla har förståelse för den här lösningen.

Spelvarianter

Förutom 18-hålsrundan så finns det två layouter till på banan:
”Front nine”: Hål 1-8 plus 18 (alltså den gamla niohålsrundan) är lite mer anpassad för spelare som inte har lika mycket längd i kasten.

”Back nine”: Här spelar man hål 9-17, dvs de nya hålen. Den här rundan är lite mer krävande och passar bättre för spelare som har hållit på ett tag.

För er som börjar spela på något annat hål än första hålet, tänk på att inte störa grupper som redan är på banan genom att klämma er in mellan två grupper. Gå då hellre till ett ledigt hål.

UDisc

Registrera gärna dina rundor med appen UDisc. Dels får du koll på hur ditt spel utvecklas, och dessutom får vi statistik på hur mycket det spelas på banan. I appen finns även kartor och annan information om banan.

Parkering

Alla som kommer med bil till banan skall parkera vid Erikslundshallen/tennishallen vid första tee. Övriga parkeringar i området är avsedda för boende.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *