Framtiden för banan i Erikslund

Nu har 18-hålsbanan i Erikslund stått klar i ganska precis 6 månader. Sedan dess har det spelats över 6000 rundor som registrerats i UDisc och det stora fleratalet har varit 18-hålsrundor. Vi har fått höra mycket gott om den nya banan från er och från discgolfare som inte är medlemmar. Som många av er säkert vet har det sedan i våras även funnits en viss friktion mellan discgolfare och boende i området som inte varit helt nöjda med utbyggnaden. Ett flertal justeringar har gjorts på banan både under bygg-processen och senare under sommaren och hösten där den största ändringen efter invigningen var att flytta korg och tee på hål 9 för att göra hålet säkrare.

Trots justeringarna har det funnits synpunkter på banan från en del boende i området som bland annat känt sig begränsade att röra sig i området där den utökade discgolfbanan nu ligger. Under hösten landade frågan om discgolfbanans framtid till slut på politikernas bord och efter ett genomarbetat övervägande har dom nu landat i följande förslag:

  • Att Kultur- och fritidsnämnden under vintern/våren påbörjar ett projekt för att anlägga en ny 18-håls discgolfbana någonstans i Täby kommun.
  • När en ny 18-hålsbana står klar så tas de nya nio hålen bort från discgolfbanan i Erikslund
  • De ursprungliga nio hålen (idag 1-8 + 18) blir kvar
  • Täby Discgolfklubb skall vara involverade i projektet för att säkerställa att det blir en bra lösning ur discgolfperspektiv.

Första steget i projektet kommer att bli att inventera områden i kommunen där det skulle kunna vara lämpligt att anlägga den nya banan. Där kommer många faktorer vara viktiga att ta med, bland annat:

  • Möjlig bandesign
  • Miljöpåverkan
  • Transport och parkering
  • Andra intressen som redan finns i området
  • Möjlighet till faciliteter som toalett

OBS! Formellt sett är det än så länge bara ett förslag från kommunledningens sida och planen är att beslut fattas av Kultur- och ritidsnämnden under vintern/våren. Vi i styrelsen ställer oss positiva till förslaget och kommer att samarbeta med kommunen för att få till en bra lösning. 

Vi bildade klubben för två och ett halvt år sedan med målet att få till en 18-hålsbana i kommunen då vi tyckte att den befintliga 9-hålsbanan var för liten. Vi är väldigt glada över den utbyggda bana vi åstadkommit tillsammans med många av er medlemmar, men ser också att en helt ny 18-hålsbana skulle kunna ge möjligheter som inte fanns i samband med utbyggnaden. Vi hoppas att vi framöver kommer kunna presentera en lösning som får er att känna er lika positiva.

En av lärdomarna som kommunen dragit från utbyggnaden av banan i våras var att man borde ha förankrat projektet bättre hos de som påverkas. Det gör att det nog kommer ta längre tid innan man kan bestämma en plats för den nya banan. Vi har ingen gissning i dagsläget på hur lång tid processen kommer att ta men vi kommer att göra vårt bästa för att undvika fördröjningar. Nyttjanderättsavtalet på dagens bana löper på ytterligare fyra år och kommunen har inga tankar på att låta oss stå utan en fullängdsbana under projektets gång.
Om du har förslag på ett lämpligt område i Täby kommun så tar vi gärna emot tips. De områden som vi redan har ögonen på är Skavlöten och Skarpäng/Mörtsjön.

Vi kommer vid behov att föra en dialog med föreningen Halva Täby Grönt så att discgolfare och boende i området under tiden kan samsas kring den befintliga banan baserat på ömsesidig respekt.

Vi har redan lagt upp en vinterlayout på UDisc där hål 8B, 9 och 17 inte är med. Den kommer vara huvudlayouten under vintersäsongen, så länge det är snö och pulkaväder. Vi rekommenderar att ni använder den. Om det är folktomt på kullen finns det inget som hindrar att ni spelar hålen där (även om de hålen inte är med på scorekortet, se det som lite extra träning), men om det är barn/ungdomar i backen som åker pulka så är det ingen idé att stå och vänta på en lucka att spela i. Under pulkasäsongen kommer den vanliga 18-hålslayouten att vara inaktiv.

Vi vädjar också till alla discgolfare att hålla en trevlig ton till alla i området och att ALDRIG kasta en disc om det finns risk att någon framför blir träffad eller skrämd. Erfarna discgolfare känner till begreppet FORE, men det gör inte nybörjare och folk som är i området av andra anledningar än discgolf. Är det någon “i vägen” för ditt kast, vänta tills det är fritt. Det gäller alla hål, men lite speciellt mycket på hål 9.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *