Utbyggnad av Täby Discgolfbana

Sedan föreningen startades har vi haft en dialog med kommunen om att kunna få till en 18-hålsbana i Täby kommun. Vi har diskuterat med olika förvaltningar och olika placeringar. Nu har det verkligen börjat hända saker.

I somras genomfördes en förstudie för en utbyggnad av den befintliga banan i Erikslund i samarbete med Sport och Förening på Täby Kommun. Utredningen gjordes av Lars på DiscgGolfPark. Tanken var att bygga ut banan åt öster, via den stora kullen, genom skogen och bort till ängen.

Utkast till layout från förstudien

Därefter behövde vi få klartecken från Park och Stadsmiljö då en utökning av banan med nya skogshål kommer kräva att några av träden i skogen tas ner och vi behövde även diskutera hur gräsytor skall skötas under året. Nu har vi fått besked från miljöavdelningen hur många träd och vilken sorts träd dom kan tänka sig att tar ner för att vi skall kunna bygga banan (våra behov var klart mindre än deras första farhågor).

Nästa steg blir att säkra finansieringen som kommer bli en blandning av egna medel, anläggningsbidrag från Riksidrottsförbundet, bidrag från kommunen, sponsoravtal och frivilliga bidrag. Budgeten för hela utökningen är fortfarande inte klar, men kommer landa nånstans mellan 150-200’ kronor lite beroende på hur stor del av anläggningsarbetet (bygga utkastplatser, röja sly, fixa skyltning etc) vi kan göra själva i klubben.

Om du är intresserad av att vara med och sponsra utbyggnaden av banan, hör gärna av dig till Anders (anders.jonsson@tabydiscgolfklubb.se). Vi har inte spikat formerna för sponsring än, då det hänger ihop med hur vi formulerar nyttjanderättsavtalet med kommunen, men vill gärna höra vad du som sponsor skulle vilja ha för typ av motprestation/exponering.

Så länge jobbar vi vidare i rask takt för att hinna få in en bidragsansökan till RF innan året är slut.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *